Lokal Alarmeringsliste

Bestyrelsen:

Att. navn

Telefon

E-mail

 Formand Torben Christiansen 40 47 52 03
 Næstformand Esben Jensen 30 49 16 79
 Sekretær Hjalmar Hansen 21 46 09 63
 Kasserer Lars Rishøj 41 14 91 76 kontakt@taarsvand.dk
 Vandværks-passer Esben Jensen 30 49 16 79
 Bestyrelsesmedlem Torkil Nielsen 23 72 64 14

Håndværkere og materiel:

Elektriker Tårs Elservice 28 41 16 69/
98 96 16 11
VVS Tårs Rørteknik 98 96 11 31
VVS Tårs Smedie & VVS 98 96 12 77
Entreprenør Nordjysk Mini Dozer 98 96 19 66/
23 61 29 66
El-forsyning
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon Tårs Vandværk 98 96 16 36
Naturgas (påvisning af kabel) 99 55 11 11
Naturgas 99 55 11 11
Nødstrømsanlæg Tårs Elservice 28 40 16 69/
98 96 16 11
Rendegraver Nordjysk Mini Dozer 98 96 19 66/
23 61 29 66
Brøndborer Jørgen Sørensen 98 42 33 51
Teknisk rådgiver DVN ApS. 98 66 66 66/
60 39 96 60
dvn@dvn.dk
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger

Nabovandværker

 Hjørring Vandselskab
 Sindal Vandværk

Følsomme forbrugere

Sygehus Vendsyssel 99 64 64 64
Plejehjem Bålhøjcentret 72 33 52 60
Skole Tårs Skole 72 33 39 60
Børneinstitutioner Søholm 72 33 45 40
Børneinstitutioner Vestbakken 72 33 45 45
Andre følsomme forbrugere:
Dagplejere, landbrug, butikker, m.m.

Se vedlagte liste