Offentlig Alarmeringsliste

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

       

Offentlige myndigheder

     
Beredskabschef Knud Børge Møller 72 33 68 01  
Vagthavende indsatsleder      
Vice beredskabschef      
Region Nordjylland    
Kommunens miljøafdeling Lene Milwertz 72 33 67 67  
Kommunens vejafdeling       
Analyselaboratorium Analytech 98 19 39 00  
Beredskabsstyrelsen   42 82 54 00   
Alarmcentralen   112  
Lokalpoliti Nordjylland 96 24 14 48  
Vagtlægen Region Nordjylland 70 150 300  
Falck   70 10 20 30  
Skadestue Sygehus Vendsyssel 99 64 64 64  
Embedslægen   96 16 15 00  
Rigshospitalets Giftinformations-center   35 45 35 45  
Forsikring FVD 56 14 42 42  
       

Information

     
Lokal avis Nordjyske 99 35 35 35   
Lokal radio Nordjyllands Radio 96 35 76 00  
DR Regional (Danmarks radio)      
TV2 – Regional      
DR -TV TV-Byen 35 20 30 40