Takster. Alle takster er ex. moms.

Forbrugsafgifter:

 kr.

Målerleje 600,00
Vandforbrug pr. m³ 3,00
Grøn afgift 6,37

Tilslutningsafgifter:

Hus i byzone 11.800,00
Industri 11.800,00
Landhuse/landbrug 19.500,00
Lejligheder, andelsboliger, rækkehuse m.v. (fælles stik):
for den første lejlighed 11.800,00
for efterfølgende pr. lejlighed 4.760,00
Tilslutningsafgifterne er incl. 40 mm stikledning ført 1 meter ind på grunden.
Dog gælder følgende for begge kategorier af landejendomme:
Tilslutningsafgifterne er incl. 40 mm stikledning indtil 10 meter fra bygningen, dog maksimalt 150 meter stikledning.

Andre kategorier, herunder erhverv og institutioner:

40 mm stiklending 19.500,00
50 mm stikledning 21.500,00
63 mm stikledning 31.000,00
75 mm stikledning 50.000,00
90 mm stikledning 80.000,00
110 mm stikledning 120.000,00
over 110 mm + specielle sager efter forhandling
Tilslutningsafgifterne er incl. stikledning ført 1 meter ind på grunden.

Ved udførelse samtidig med hovedledningen i ubefæstede arealer:

40 mm incl. anboring og stophane 0,00
50 mm incl. anboring og stophane 0,00
63 mm incl. anboring og stophane 0,00
over 63 mm efter regning

Ved udførelse senere end hovedledningens etablering i ubefæstede arealer:

40 mm incl. anboring og stophane 3.800,00
50 mm incl. anboring og stophane 5.600,00
63 mm incl. anboring og stophane 6.600,00
over 63 mm efter regning, dog minimum 6.600,00

Ved udførelse senere end hovedledningéns etablering i befæstede arealer:

40 mm incl. anboring og stophane 5.600,00
50 mm incl. anboring og stophane 8.200,00
63 mm incl. anboring og stophane 9.300,00
over 63 mm efter regning, dog minimum 9.300,00
Når stikledningen er includeret i tilslutningsafgiften, reduceres ovennævnte stikledningspriser med basisprisen for et 40 mm stik.
Ved udførelse af stikledning i frostperioder udføres stik efter regning, dog minimum ovennævnte satser.

Øvringe oplysninger:

Belastningsafgift for værksbidrag pr. part 1.100,00
Ovennævnte er indregnet i tilslutningsafgifterne.
Flytteopgørelse  125,00
Lukning  efter regning

Tilslutningsafgiften for et parcelhus består af følgende bidrag:

Vandværksbidrag, belastningsafgift 1.600,00
Hovedforsyningsledninger 1.940,00
Lokalledninger 4.000,00
Stikledning 3.160,00
I alt 10.700,00