Tårs Vandværk
Tårs vand er godt vand
Name: vandvaerket-300x225.jpg.
Name: Dscn7226.jpg.
Name: Dscn7235.jpg.
Name: Dscn7545.jpg.
Indvindingsopland

Indvindingsopland iht. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Name: indvindingsopland.JPG.


Name: indvindingsopland-271x300.jpg.
Tårs Vandværk indvinder vandet på kildepladsen nord for Tårs.
I 2011 har vandværket fået etableret 2 nye indvindingsboringer (B3 og B5) og en overvågningsboring med 2 filtre (DGU 10.1021), så vandværket løbende kan følge udviklingen i vandet.
I boring 1 og boring 2 bliver de gamle pumper på 90 m³/t udskiftet med nye på kun 30 m³/t.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Tårs Vandværk Amba.
Højmarksvej 5
9830 Tårs
E-mail: kontakt@taarsvand.dk
Mobil: 41 14 91 76
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net