Tårs Vandværk
Tårs vand er godt vand
Name: vandvaerket-300x225.jpg.
Name: Dscn7226.jpg.
Name: Dscn7235.jpg.
Name: Dscn7545.jpg.
Takster
Alle takster er ex. moms.
Forbrugsafgifter:
Målerleje
Vandforbrug pr. m³
Grøn afgift
År 2022 - kr.
700,00
3,25
6,37
År 2023 - kr.
800,00
3,50
6,37
Tilslutningsafgifter:
Hus i byzone
Industri
Landhuse/landbrug
Lejligheder, andelsboliger, rækkehuse m.v. (fælles stik):
for den første lejlighed
for efterfølgende pr. lejlighed

11.800,00
11.800,00
19.500,00

11,800.00
4.760,00
Tilslutningsafgifterne er incl. 40 mm stikledning ført 1 meter ind på grunden.

Dog gælder følgende for begge kategorier af landejendomme:
Tilslutningsafgifterne er incl. 40 mm stikledning indtil 10 meter fra bygningen, dog maksimalt 150 meter stikledning.

Andre kategorier:
40 mm stiklending
50 mm stikledning
63 mm stikledning
75 mm stikledning
90 mm stikledning
110 mm stikledning
over 110 mm + specielle sager
Tilslutningsafgifterne er incl. stikledning ført 1 meter ind på grunden.
herunder erhverv og institutioner
19.500,00
21.500,00
31.000,00
50.000,00
80.000,00
120.000,00
Efter forhandling

Ved udførelse samtidig med hovedledningen i ubefæstede arealer:
40 mm incl. anboring og stophane
50 mm incl. anboring og stophane
63 mm incl. anboring og stophan
over 63 mm
0,00
0,00
0,00
Efter regning
Ved udførelse senere end hovedledningens etablering i ubefæstede arealer:
40 mm incl. anboring og stophane
50 mm incl. anboring og stophane
63 mm incl. anboring og stophane
over 63 mm efter regning, dog minimum
3.800,00
5.600,00
6.600,00
6.600,00
Ved udførelse senere end hovedledningéns etablering i befæstede arealer:
40 mm incl. anboring og stophane
50 mm incl. anboring og stophane
63 mm incl. anboring og stophane
over 63 mm efter regning, dog minimum
5.600,00
8.200,00
9.300,00
9.300,00
Når stikledningen er includeret i tilslutningsafgiften, reduceres ovennævnte stikledningspriser med basisprisen for et 40 mm stik.
Ved udførelse af stikledning i frostperioder udføres stik efter regning, dog minimum ovennævnte satser.
Øvrige oplysninger:
Belastningsafgift for værksbidrag pr. part
Ovennævnte er indregnet i tilslutningsafgifterne
Flytteopgørelse
Lukning
1.100,00

125,00
Efter regning
Tilslutningsafgiften for et parcelhus består af følgende bidrag:
Vandværksbidrag, belastningsafgift
Hovedforsyningsledninger
Lokalledninger
Stikledning
I alt
1.600,00
1.940,00
4.000,00
3.160,00
10.700,00

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Tårs Vandværk Amba.
Højmarksvej 5
9830 Tårs
E-mail: kontakt@taarsvand.dk
Mobil: 41 14 91 76
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net